Ecolex Logo
The gateway to
environmental law
Search results » Treaty » Country/Territory/Participant

International Convention for the Safety of Life at Sea (June 17, 1960)

Countries/Territories Entry into force Ratification * Simple signature Withdrawal
Algeria May 26, 1965 - - Feb 3, 1984
Australia Mar 20, 1968 - - May 25, 1980
Austria Nov 4, 1972 - - Aug 27, 1988
Bahamas Oct 22, 1976 - - May 25, 1980
Bangladesh Aug 10, 1978 - - May 25, 1980
Belgium May 10, 1966 - - May 25, 1980
Brazil Jun 8, 1967 - - May 25, 1980
Cambodia Aug 24, 1971 - - -
Canada May 26, 1965 - - May 25, 1980
Chile Dec 7, 1966 - - May 25, 1980
China Jan 5, 1974 - - May 25, 1980
Congo, Dem. Rep. of Aug 20, 1968 - - -
Côte d'Ivoire Feb 2, 1966 - - Jan 5, 1988
Cuba May 26, 1965 - - Sep 19, 1992
Cyprus Oct 26, 1965 - - Jan 11, 1986
Denmark May 26, 1965 - - May 25, 1980
Dominica - - Jun 17, 1960 May 25, 1980
Ecuador Sep 30, 1975 - - May 25, 1980
Egypt Oct 27, 1965 - - May 25, 1980
Equatorial Guinea Jun 3, 1972 - - May 25, 1980
Fiji Nov 15, 1972 - - May 25, 1980
Finland May 26, 1965 - - May 25, 1980
France May 26, 1965 - - May 25, 1980
Gabon Dec 3, 1973 - - May 25, 1980
Gambia Feb 1, 1967 - - Feb 1, 1992
Ghana May 26, 1965 - - Aug 19, 1983
Greece May 26, 1965 - - May 25, 1980
Guinea Dec 5, 1968 - - May 25, 1980
Haiti May 26, 1965 - - Jul 6, 1989
Honduras May 18, 1969 - - Dec 24, 1985
Hungary Jun 24, 1970 - - May 25, 1980
Iceland May 26, 1965 - - Aug 25, 1980
India May 28, 1966 - - May 25, 1980
Indonesia Jan 26, 1967 - - May 25, 1980
Iran, Islamic Republic of Aug 31, 1966 - - -
Iraq May 27, 1979 - - Mar 14, 1991
Ireland May 14, 1967 - - Feb 29, 1984
Israel Jan 5, 1966 - - May 25, 1980
Italy Aug 26, 1966 - - May 25, 1980
Jamaica May 22, 1968 - - May 25, 1980
Japan May 26, 1965 - - May 25, 1980
Kenya Dec 12, 1975 - - -
Kuwait May 26, 1965 - - May 25, 1980
Lebanon Jul 27, 1966 - - Feb 29, 1984
Liberia May 26, 1965 - - May 25, 1980
Libya Apr 10, 1973 - - May 25, 1980
Madagascar May 26, 1965 - - -
Malaysia Nov 16, 1965 - - May 25, 1980
Maldives Apr 29, 1968 - - May 25, 1980
Mauritania Mar 4, 1968 - - -
Mexico Sep 22, 1966 - - May 25, 1980
Monaco Jun 25, 1970 - - May 25, 1980
Morocco May 26, 1965 - - Sep 29, 1990
Myanmar Oct 12, 1965 - - Feb 11, 1988
Nauru Apr 19, 1970 - - -
New Zealand May 14, 1966 - - May 23, 1990
Nicaragua Jan 9, 1968 - - -
Nigeria Feb 28, 1966 - - May 25, 1980
Norway May 26, 1965 - - May 25, 1980
Oman Nov 20, 1975 - - Jul 25, 1985
Pakistan May 24, 1966 - - Jul 11, 1985
Panama Jan 12, 1966 - - May 25, 1980
Papua New Guinea Aug 18, 1976 - - Feb 12, 1981
Paraguay May 26, 1965 - - -
Peru May 26, 1965 - - May 25, 1980
Philippines Nov 11, 1965 - - May 25, 1980
Poland Jul 29, 1966 - - Jun 15, 1984
Portugal Sep 14, 1966 - - Feb 7, 1984
Qatar May 1, 1980 - - Mar 22, 1981
Korea, Republic of May 26, 1965 - - May 25, 1980
Romania Mar 12, 1967 - - May 25, 1980
Russian Federation Nov 4, 1965 - - May 25, 1980
Samoa Jan 23, 1980 - - -
Saudi Arabia May 26, 1965 - - Jul 24, 1985
Senegal Jul 9, 1970 - - -
Seychelles Jan 1, 1970 - - Aug 10, 1988
Singapore May 12, 1969 - - May 25, 1980
Somalia Jun 30, 1967 - - -
South Africa Mar 13, 1968 - - May 25, 1980
Spain May 26, 1965 - - May 25, 1980
Sri Lanka Aug 10, 1974 - - May 25, 1980
Sweden Mar 23, 1966 - - May 25, 1980
Switzerland Apr 12, 1966 - - May 25, 1980
Syrian Arab Republic Mar 24, 1969 - - -
Tonga Jul 12, 1977 - - May 25, 1980
Trinidad and Tobago Dec 6, 1966 - - May 25, 1980
Tunisia May 26, 1965 - - May 25, 1980
Turkey Sep 2, 1966 - - May 25, 1980
United Kingdom May 26, 1965 - - May 25, 1980
United States of America May 26, 1968 - - May 25, 1980
Uruguay Dec 19, 1968 - - May 25, 1980
Venezuela, Boliv. Rep. of Apr 23, 1969 - - Jul 29, 1983
Viet Nam May 26, 1965 - - Mar 18, 1991
Yemen Jun 6, 1979 Mar 6, 1979 [3] - May 25, 1980
Serbia May 26, 1965 - - May 25, 1980
Zambia Dec 2, 1970 - - May 25, 1980

* [1] Ratification [2] Accession/approbation [3] Acceptance/approval [4] Succession [5] Consent to be bound [6] Definite signature