Ecolex Logo
The gateway to
environmental law
Search results » Treaty » Country/Territory/Participant

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (July 8, 2005)

Countries/Territories Entry into force Ratification *
Algeria May 8, 2016 Apr 25, 2007 [1]
Australia May 8, 2016 Jul 17, 2008 [1]
Austria May 8, 2016 Sep 18, 2006 [1]
Bulgaria May 8, 2016 Mar 17, 2006 [1]
Croatia May 8, 2016 Sep 11, 2006 [3]
Fiji May 8, 2016 Jun 22, 2008 [3]
Gabon May 8, 2016 Mar 20, 2008 [3]
India May 8, 2016 Sep 19, 2007 [1]
Kenya May 8, 2016 Aug 1, 2007 [3]
Libyan Arab Jamahiriya May 8, 2016 Jul 19, 2006 [1]
Mauritania May 8, 2016 Feb 28, 2008 [1]
Nigeria May 8, 2016 May 4, 2007 [1]
Poland May 8, 2016 Jun 1, 2007 [1]
Romania May 8, 2016 Feb 6, 2007 [1]
Seychelles May 8, 2016 Jan 9, 2006 [3]
Spain May 8, 2016 Nov 9, 2007 [3]
Turkmenistan May 8, 2016 Sep 22, 2005 [3]
Russian Federation May 8, 2016 Sep 19, 2008 [3]
Switzerland May 8, 2016 Oct 15, 2008 [1]
Hungary May 8, 2016 Dec 4, 2008 [1]
Moldova, Republic of May 8, 2016 Dec 22, 2008 [1]
Ukraine May 8, 2016 Dec 24, 2008 [1]
Chile May 8, 2016 Mar 12, 2009 [3]
Estonia May 8, 2016 Feb 24, 2009 [1]
Lithuania May 8, 2016 May 19, 2009 [1]
Niger May 8, 2016 May 28, 2009 [1]
China May 8, 2016 Sep 14, 2009 [1]
Norway May 8, 2016 Aug 20, 2009 [3]
Slovenia May 8, 2016 Sep 1, 2009 [3]
United Arab Emirates May 8, 2016 Jul 31, 2009 [3]
Jordan May 8, 2016 Oct 7, 2009 [3]
Liechtenstein May 8, 2016 Oct 13, 2009 [1]
Antigua and Barbuda May 8, 2016 Dec 17, 2009 [1]
Mali May 8, 2016 Jan 27, 2010 [3]
Denmark May 8, 2016 May 19, 2010 [3]
Bahrain May 8, 2016 Jun 9, 2010 [3]
Bosnia and Herzegovina May 8, 2016 Jun 21, 2010 [1]
Germany May 8, 2016 Oct 21, 2010 [1]
Indonesia May 8, 2016 May 27, 2010 [1]
Nauru May 8, 2016 Jun 14, 2010 [3]
Tunisia May 8, 2016 Jun 7, 2010 [3]
United Kingdom May 8, 2016 Apr 8, 2010 [1]
Czech Republic May 8, 2016 Dec 30, 2010 [3]
Finland May 8, 2016 Jun 17, 2011 [3]
Kazakhstan May 8, 2016 Apr 26, 2011 [1]
Portugal May 8, 2016 Nov 26, 2010 [1]
Saudi Arabia May 8, 2016 Jan 21, 2011 [3]
Latvia May 8, 2016 Nov 23, 2010 [3]
Argentina May 8, 2016 Nov 15, 2011 [1]
Georgia May 8, 2016 Apr 5, 2012 [3]
Greece May 8, 2016 Dec 13, 2011 [1]
Israel May 8, 2016 Mar 16, 2012 [1]
Luxembourg May 8, 2016 Feb 24, 2012 [1]
Netherlands May 8, 2016 Apr 17, 2011 [3]
Sweden May 8, 2016 Mar 23, 2012 [1]
Mexico May 8, 2016 Nov 25, 2011 [1]
Lesotho May 8, 2016 Aug 1, 2012 [1]
Viet Nam May 8, 2016 Sep 18, 2012 [3]
Saint Lucia May 8, 2016 Nov 3, 2012 [1]
Ghana May 8, 2016 Nov 8, 2012 [3]
Belgium May 8, 2016 Dec 12, 2012 [1]
France May 8, 2016 Jan 22, 2013 [1]
Uzbekistan May 8, 2016 Feb 1, 2013 [3]
Albania May 8, 2016 Feb 7, 2013 [3]
Cyprus May 8, 2016 Apr 26, 2013 [1]
Slovakia May 8, 2016 Feb 27, 2013 [3]
Armenia May 8, 2016 Mar 7, 2013 [1]
Cuba May 8, 2016 May 22, 2013 [1]
Malta May 8, 2016 Sep 16, 2013 [1]
Canada May 8, 2016 Sep 16, 2013 [3]
Colombia May 8, 2016 Dec 3, 2013 [1]
Jamaica May 8, 2016 Feb 18, 2014 [1]
Djibouti May 8, 2016 Jan 10, 2014 [3]
Japan May 8, 2016 Apr 22, 2014 [1]
Korea, Republic of May 8, 2016 Jun 27, 2014 [3]
Peru May 8, 2016 May 29, 2014 [1]
Tajikistan May 8, 2016 Mar 27, 2014 [1]
Burkina Faso May 8, 2016 Jul 10, 2014 [3]
Dominican Republic May 8, 2016 Aug 7, 2014 [1]
Ireland May 8, 2016 Sep 22, 2014 [3]
Qatar May 8, 2016 Sep 22, 2014 [1]
Singapore May 8, 2016 Nov 11, 2014 [1]
San Marino May 8, 2016 Oct 22, 2014 [3]
Italy May 8, 2016 Feb 18, 2015 [3]
Turkey May 8, 2016 Jul 8, 2015 [1]
United States of America May 8, 2016 Jul 8, 2015 [1]
Botswana May 8, 2016 Jul 31, 2015 [1]
Iceland May 8, 2016 Sep 15, 2015 [1]
Morocco May 8, 2016 Oct 27, 2015 [1]
Azerbaijan May 8, 2016 Dec 10, 2015 [1]
Cameroon May 8, 2016 Mar 31, 2016 [1]
Côte d'Ivoire May 8, 2016 Apr 1, 2016 [1]
Kuwait May 8, 2016 Feb 10, 2016 [3]
Marshall Islands May 8, 2016 Apr 1, 2016 [1]
Montenegro May 8, 2016 Mar 30, 2016 [1]
New Zealand May 8, 2016 Apr 1, 2016 [1]
Nicaragua May 8, 2016 Mar 18, 2016 [3]
Pakistan May 8, 2016 Apr 8, 2016 [3]
Paraguay May 8, 2016 Mar 24, 2016 [1]
Serbia May 8, 2016 Mar 11, 2016 [1]
Uruguay May 8, 2016 Mar 30, 2016 [1]
Kyrgyzstan May 8, 2016 Apr 8, 2016 [1]
Eswatini, Kingdom of Oct 26, 2016 Sep 26, 2016 [1]
North Macedonia Oct 28, 2016 Sep 28, 2016 [3]

* [1] Ratification [2] Accession/approbation [3] Acceptance/approval [4] Succession [5] Consent to be bound [6] Definite signature